Ill.foto: dundanim, iStockphoto
Demente ble mer aktive med smertestillende. Ill.foto: dundanim, iStockphoto

Bruk av Paracet gjorde at demente ble mer aktive i hverdagen, viste studie ved Universitetet i Bergen.

Demens rammer rundt 10 millioner europeere, og dette er forventet å doble seg hvert 20. år fremover som følge av at befolkningen blir eldre (Kalaria, 2008). Opptil 60 prosent av alle demenspasienter ved sykehjem opplever smerte, viser estimater (Husebø, 2008). Få studier har undersøkt den direkte effekten av smertebehandling hos pasienter med demens.

Dette har forskere i Bergen nå sett nærmere på. 327 demenspasienter fordelt på 18 sykehjem på Vestlandet, deltok i den randomiserte kontrollerte gruppestudien. Pasientene hadde alle moderat eller alvorlig grad av demens. Pasienter som tidligere ikke fikk smertemedisiner eller kun lave doser, gikk opp til Paracet tre gram. Grupper med mer smerter fikk morfinpreparater og pasienter med nevropatiske smerter fikk Pregabalin.

– Vi ser at graden av smerte reduseres betraktelig for alle gruppene, sier Reidun Sandvik, førsteforfatter av studien. Hun er doktorgradsstipendiat ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin og Institutt for global helse og samfunnsutvikling ved Universitetet i Bergen.

– I gruppen som fikk Paracet så vi også en økning i deltakelse i aktiviteter i hverdagen. Det kan for eksempel være at man klarer å gå på do selv. Det er veldig positivt for denne gruppen pasienter å klare å gjøre daglige aktiviteter, sier Sandvik

Les mer: Paracet ga aktive demente – Dagens Medisin

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.