Spennende bok om psykiske lidelser
Spennende bok om psykiske lidelsers forløp

Av H Bentsen. Dette er en spennende bok. Den gir en presis og oppdatert oversikt over psykiske lidelsers årsaker og forløp.

Hvert av de 27 kapitlene er skrevet av spesialister på det aktuelle temaet. De er derfor preget av innsikt og engasjement, og de inneholder mange konkrete eksempler fra forskningen og et vell av referanser.

Denne utgivelsen gir trolig den mest omfattende presentasjonen av «livsløpsepidemiologi» innen psykiatrien. Utgiverne vil påvirke undervisning, forskning, klinisk praksis og politikk. Målgruppen synes derfor å være alle som deltar i slik virksomhet, men man bør være akademisk skolert for å få fullt utbytte av boken.

Les mer: Psykiske lidelser i et livsløpsperspektiv – Tidsskrift for Den norske legeforening