Et helhetlig syn på mennesket ligger til grunn for denne nye læreboka.
Et helhetlig syn på mennesket går igjen i denne nye læreboka.

En helhetlig forståelse av mennesket ligger til grunn for en ny lærebok i psykisk helsearbeid. «De viktigste arenaene for arbeidet med psykisk helse er der mennesker befinner seg til daglig, det vil si i skolen, i arbeidslivet, på fritidsarenaer i hjemmet og så videre,» slik innledes den nye boka Å sette farger på livet – helhetlig psykisk helsearbeid, redigert av Arve Alvik og Lisbet Borge.

Boka er en oppfølging av Tusenkunstnerne – muligheter og mangfold i psykisk helsearbeid 2000 og Psykisk helsearbeid i nye sko 2006. I forordet skriver redaktørene at Opptrappingsplanen har ført til større mangfold i behandlingstilbudet, familien er tettere knyttet til behandlingen, tverrfaglighet er sentralt og lokalbaserte tjenester har styrket sin posisjon. Derfor trengs en oppdatert bok.  Å sette farger på livet beskriver kunnskapsgrunnlaget, behovet for kompetanse og arbeidsformer og metoder i fagfeltet psykisk helsearbeid.

Les mer: Helhetlig psykisk helsearbeid / Bokomtaler / Litteratur – Nasjonal kompetansetjeneste ROP