Sykepleiere drevet av omsorg for andre, brenner oftere ut. Ill.foto: istockphoto
Sykepleiere drevet av omsorg for andre, brenner oftere ut. Ill.foto: istockphoto

Sykepleiere som velger yrket av andre grunner enn bare å hjelpe andre, blir mindre stresset, unngår å bli utbrent og er mer motivert for jobben.

Dette er resultatet av en rundspørring, Nurses driven mainly by a desire to help others are more likely to burn out blant over 700 offentlig godkjente sykepleiere i Ohio, USA.

Les mer: Omsorgsfulle sykepleiere brenner ut – Sykepleien.no