Boka gir en innføring i kommunikasjon for studenter.
Lærebok i kommunikasjon for studenter og profesjonelle.

Av P Gulbrandsen. Denne danske utgivelsen retter seg mot studenter på bachelor- og masternivå, samt profesjonelle som tar kommunikasjonskurs, særlig innen helsesektoren.

Intensjonen er å bidra med en lærebok i kommunikasjon som er teoribasert, og som knytter teoriene til praktiske gjenkjennelige situasjoner helsearbeidere står i.

Boken har et innledende, kortfattet vitenskapsteoretisk kapittel, etterfulgt av et kapittel som setter kunnskap om kommunikasjon inn i helsefaglig sammenheng. Her avlegges også New Public Management og statens rolle en visitt. Deretter følger kapitler om henholdsvis systemteori, dialogisk teori og mikrososiologisk teori, før siste kapittel tar for seg følelsenes betydning.

Les mer: Rask innføring i de viktigste kommunikasjonsteorier (Tidsskrift for Den norske legeforening).