Barn som har innvandret til Norge.
Barn som har flyktet til Norge, har møtt vanskeligheter både før og etter at de kom til landet.

Av A L Kirkengen. Siv Førde, psykiatrisk sykepleier og helsesøster for flyktningfamilier, og også høyskolelektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, vil si noe på vegne av noen andre.

Disse andre er enslige flyktningbarn som på ulike, men aldri enkle, måter har funnet veien til Norge, til landet som i manges øyne og ifølge mange målinger muligens er verdens beste å bo i og trolig verdens beste å være barn i – forutsatt at barnet ikke har flyktet fra krig, krise, kaos, nød eller dødsfare.

Siv Førde har arbeidet i mange år med nettopp slike barn. Hun øser av sin dyrebare erfaringskunnskap fra dette arbeidet. Den fletter hun i denne boken sammen med et vell av relevant informasjon om lover, vedtak, konvensjoner og regler, om lokale, nasjonale og internasjonale tiltak, unnlatelser og utviklinger, og med noen autentiske fortellinger om barn hun har møtt.

Les mer: Dyrebar erfaringskunnskap (Tidsskrift for Den norske legeforening).