Ill.foto: lisafx, istockphoto
Folk med høyere utdanning er mindre utsatt for demens. Ill.foto: lisafx, istockphoto

De med høyere utdanning har sjeldnere en demensdiagnose ved slutten av livet, viser en ny samarbeidsstudie hvor forskere fra Folkehelseinstituttet bidrar.

Demens er fellesnavnet på flere sykdommer som først og fremst innebærer problemer med hukommelsen, men også andre alvorlige symptomer. Sykdommen innebærer at hukommelsen og minst en annen kognitiv funksjon svikter, for eksempel planlegging, dømmekraft eller evnen til abstrakt tenking. I dag lider om lag 70 000 personer i Norge av demens, og det forventes en sterk økning de kommende årene på grunn av en aldrende befolking.

Forskerne i denne studien har fulgt opp 90 843 personer som tidligere hadde deltatt i én av to forskjellige helseundersøkelser. Én gruppe deltok på 70- og 80-tallet da de var 30–50 år gamle, mens den andre gruppen deltok i perioden 1994–2002 da de var 50–80 år gamle. Alle deltakerne ble målt og veid, det ble tatt blodprøve og blodtrykk, og det ble samlet inn opplysninger om helse og livsstil.

Hensikten med studien var blant annet å forstå bedre noen av mekanismene som ligger til grunn for sammenhengen mellom utdanning og demens, ved å se demens i et livsløpsperspektiv.

Resultater

Ved å koble disse opplysningene mot Nasjonal utdanningsdatabase og Dødsårsaksregisteret, oppdaget forskerne at deltakere med høyere utdanning hadde mindre risiko for demensrelaterte dødsfall.

Personer med grunnskoleutdanning hadde om lag 40 prosent høyere risiko for å dø med demens sammenliknet med de med høyskole- eller universitetsutdanning.

Resultatene forble de samme når man kontrollerte for individuelle forskjeller i kjente risikofaktorer for demens, som for eksempel røyking, fedme, inaktivitet, blodtrykk og kolesterol. Sammenhengen mellom utdanning og demens skyldes derfor ikke at utdanningsnivå påvirker slike risikofaktorer.

Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom utdanning og demensrelaterte dødsfall for de eldste i studien; det vil si de som deltok i helseundersøkelsen og ble fulgt opp fra de var 70 år eller eldre.

I alt hadde 2 440 av deltakerne hatt demensrelaterte dødsfall.

Les mer: Sterk sammenheng mellom utdanningsnivå og demensrelaterte dødsfall – Folkehelseinstituttet