Bruken av zolpidem i Norge har økt de siste årene. Ill.foto: OSTILL, iStockphoto
Depresjon kan ha sammenheng med hodepine. Ill.foto: OSTILL, iStockphoto

Ungdom med tilbakevendende hodepine sliter mer med angst, depresjon og atferdsproblemer enn unge uten hodepineplager.

4872 norske ungdommer mellom 12 og 17 år har deltatt i undersøkelsen. Ungdommene har svart på en rekke spørsmål om psykiske plager, og er også intervjuet om hodepineplager.

Forsker Brit Andenes Blaauw har brukt disse dataene fra HUNT-undersøkelsen i Nord-Trøndelag til å kartlegge sammenhengen mellom hodepine og angst, depresjon og atferdsproblemer hos unge.

– Vi fant at de som hadde hodepine skårer høyere på angst, depresjon, konsentrasjonsproblemer og andre atferdsproblemer enn de som ikke hadde hodepine, sier Blaauw, som er overlege på sykehuset i Tønsberg og tar doktorgrad ved Universitetet i Oslo.

Les mer: Unge med hodepine mer deprimerte (Dagens Medisin)

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.