Ill.foto: Casarsa, iStockphoto
Tiltak som kan forhindre overgrep blir viktig for nytt utvalg. Ill.foto: Casarsa, iStockphoto

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne nedsatte fredag et offentlig utvalg som skal finne tiltak for å styrke utviklingshemmedes levekår og rettssikkerhet. Tiltak som kan avverge overgrep blir særlig viktig.

Utvalget blir etter planen nedsatt av regjeringen i statsråd fredag 10. oktober. Leder blir Osmund Kaldheim, rådmann i Drammen kommune. Stortingets arbeids- og sosialkomité ba i februar regjeringen nedsette et utvalg, med sikte på å bedre utviklingshemmedes levekår og rettssikkerhet.

Sist gang det offentlige foretok en helhetlig gjennomgang av utviklingshemmedes situasjon var under Lossius-utvalget i 1985. Det nye utvalget skal i juni 2016 komme med forslag for å styrke utviklingshemmedes rettigheter særlig innen disse områdene:

  • Selvbestemmelse
  • Rettssikkerhet
  • Opplæring
  • Arbeidsdeltakelse
  • Helse og omsorg

I tillegg skal utvalget vurdere om mennesker med utviklingshemming får oppfylt retten til privat- og familieliv. Dette er problemområder som ble avdekket i stortingsmeldingen «Frihet og likeverd», som Hornes forgjenger, Inga Marte Thorkildsen (SV), la fram i fjor, og Horne fremmet igjen i år.

Les mer: Trapper opp kampen mot overgrep (Stavanger Aftenblad)

Johnny-serie vant journalistpris (Stavanger Aftenblad)

Slik kan du forhindre vold (PsykNytt)