Seksualitet og følelser henger ofte sammen.  Ill.foto: Elenathewise, iStockphoto
Kvinner i frukbar alder bør ikke ta valproat. Ill.foto: Elenathewise, iStockphoto

The European Medicine Agency (EMA)s legemiddelovervåkings- og risikovurdering-komite har anbefalt strengere restriksjoner for bruk av valproat hos kvinner i fertil alder.

Dette er på grunn av risikoen for misdannelser og utviklingsmessige problemer hos barn eksponert for valproat under graviditeten.

Utvalget anbefaler at valproat ikke brukes til å behandle epilepsi eller bipolar lidelse hos jenter og kvinner som er gravide eller som kan bli gravide med mindre andre behandlinger er ineffektive eller ikke tolereres.

Komiteen legger til  at kvinner for hvem valproat er det eneste alternativet bør bruke sikker prevensjon, og at en lege med erfaring i behandling av disse tilstandene bør starte og overvåke behandlingen. Rådet gjelder også bruken av valproat for forebygging av migrene.

EMA-komiteen anbefaler også at leger som forskriver valproat, gir kvinner full informasjon for å sikre at de forstår risikoen og for å støtte beslutningen deres.

Les hele artikkelen Restrict Valproate, EMA Committee Urges hos Medscape (krever innlogging)

Søk på valproat hos Helsebiblioteket

Søk på valproinsyre hos Helsebiblioteket