Jenter er mest utsatt for nettmobbing. Ill.foto: Colourbox.
Jenter er mest utsatt for nettmobbing, viser amerikansk studie. Ill.foto: Colourbox.

Familiemiddager og annen jevnlig kontakt med familien kan motvirke nettmobbing, mener forfatterne av en ny amerikansk studie.

Mobbing kan ta mange former, fra fysisk vold, til verbale fornærmelser, ryktespredning og utelukking fra aktiviteter. Effekten av mobbing på ofrene kan vedvare etter at mobbingen i seg selv er over.

Undersøkelser i Storbritannia viser at inntil halvparten av elevene i barneskolen og en av ti ungdomsskoleelever har blitt mobbet (Royal College of Psychiatrists).

Spredning av sosiale medier og andre former for kommunikasjon, som for eksempel tekstmeldinger, har skapt et nytt medium for mobbing, som kalles «nettmobbing». Det er anslått at rundt 38 prosent av ungdommene har opplevd nettmobbing (NSPCC).

Les mer:

Cyberbullying and mental health in young people (The Mental Elf).

Cyberbullying Victimization and Mental Health in Adolescents and the Moderating Role of Family Dinners (JAMA Pediatrics)

Disclaimer: Bilder i PsykNytt er illustrasjonsfoto