Ill.foto: DIGIcal, iStockphoto
Antallet dødsfall på grunn av pasientskader er lavere enn tidligere antatt, ifølge ny forskning. Ill.foto: DIGIcal, iStockphoto

Ny studie ved Universitetet i Bergen viser at 200 sykehusdødsfall på grunn av pasientskader kunne ha vært unngått.

I  2010 gjennomførte Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten en kartlegging der det ble slått fast at 4723 pasienter på sykehus døde som følge av pasientskader. Kunnskapssenteret uttalte til VG at trolig halvparten av dødsfallene kunne ha vært unngått med bedre rutiner, bedre hygiene, og høyere prioritering av pasientsikkerhet. Nå har forskere i Bergen beregnet at antallet dødsfall grunnet pasientskader trolig er lavere – og at antall dødsfall som kunne ha vært unngått, er betydelig lavere enn halvparten av cirka 4700.

Les artikkelen her: Mener 200 sykehus-dødsfall kunne vært unngått (Dagens Medisin).

Aktuelle andre lenker:

Kunnskapssenterets publikasjoner om pasientsikkerhet

Pasientsikkerhetsprogrammet

Pasientsikkerhet på Helsebiblioteket