Selvhjelpslitteratur har blitt big business.
Selvhjelpslitteratur har blitt big business, men virker den som den hevder at den gjør?

Av P Vaglum. Forfatteren, som har psykologisk og filosofisk utdanning, gir i denne boken et kulturanalytisk bidrag til å belyse et sterkt individorientert fenomen: selvhjelp – et fenomen som er mer utbredt og populært enn noensinne 207 000 unike treff i amazon.com.

Helse- og omsorgsdepartementet har til og med laget en Nasjonal plan for selvhjelp 2004. Og hvem er ikke enig i at det beste er at vi er vår egen helseminister og hjelper oss selv?

Les resten av anmeldelsen her: Selvgjort er halvgjort? (Tidsskrift for Den norske legeforening).