Ill. foto: ClarkandCompany, iStockphoto
Kognitiv atferdsterapi gitt i primærhelsetjenesten kan være effektivt. Ill. foto: ClarkandCompany, iStockphoto

CBT gitt i primærhelsetjenesten hjelper mot angst og depresjon.

Kognitiv atferdsterapi (CBT, KAT) blir i økende grad utført i primærhelsetjenesten, på forskjellige måter som veiledet selvhjelp, telefonbasert atferdsterapi, CBT levert av datamaskin, samt vanlig en-til-en kognitiv atferdsterapi.

Mye av forskningen har hittil fokusert på spesialisthelsetjenesten, og ingen tidligere meta-analyser har undersøkt effekten av CBT levert på forskjellige måter i primærhelsetjenesten. Nå er det gjort en metaanalyse der formålet var å bestemme effekten av multimodal CBT (CBT levert på forskjellige måter). Metaanalysen tok for seg randomiserte, kontrollerte forsøk med CBT for angst og depresjon, levert i primærhelsetjenesten.

Resultatene viste at multi-modal CBT var mer effektivt enn ingen behandling i primærhelsetjenesten og mer effektivt enn «standard behandling» for angst- og depresjonssymptomer. Forfatterne konkluderer også med at kognitiv atferdsterapi i primærhelsetjenesten er økonomisk bærekraftig.

Les sammendrag i Pubmed