Ill.foto: blueclue, iStockphoto
Helsebiblioteket samler retningslinjer ett sted. Ill.foto: blueclue, iStockphoto

Helsebiblioteket samler og tilgjengeliggjør retningslinjer innen psykisk helse. Her er retningslinjene for rusbehandling.

Hovedvekten er lagt på norske retningslinjer, men for psykisk helse er det også lagt inn lenker til utenlandske retningslinjer. Helsebiblioteket lenker til retningslinjer andre har publisert, men de siste årene har også mange retningslinjer blitt publisert direkte på Helsebibliotekets nettsider. Når Helsebiblioteket legger ut retningslinjer, blir de publisert slik at det er lett å finne og gå til det enkelte kapitlet, for eksempel Diagnostikk og utredning.

Retningslinjene om LAR (legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengige) og ROP (rus og psykiatri, dobbeltdiagnose) er eksempler på dette. Her kan man hente ut opplysninger om diagnostikk, behandling og oppfølging uten å måtte åpne lange pdf-dokumenter.

Retningslinjer om rusproblematikk

For tiden arbeides det med flere retningslinjer innen psykisk helsefeltet, og disse vil alle sammen bli å finne på Helsebibliotekets nettsider.

Aktuelle andre lenker:

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Deler av denne artikkelen har tidligere vært publisert i PsykNytt 11. april 2011.