Selvmedisinering: Brukere rapporterer at kvetiapin blant annet brukes som søvn- og angstbehandling. Ill.foto: art-4-art, iStockphoto
Også om man justerer for angst, depresjon og søvnløshet gir høye doser benzodiazepiner økt risiko for demens. Ill.foto: art-4-art, iStockphoto

Av T B Haugen. Benzodiazepiner gir økt risiko for Alzheimers sykdom, men ikke i lave doser. Dette kan tyde på en kausal sammenheng.

Bruk av benzodiazepiner er assosiert med økt risiko for demens, men det har ikke vært kjent om det er en kausal sammenheng. Franske og kanadiske forskere har nå undersøkt forbindelsen mellom risiko for Alzheimers sykdom og benzodiazepinbruk med oppstart minst fem år før diagnosetidspunktet.

Rundt 1 800 personer med Alzheimers sykdom som var fulgt opp i minst seks år før diagnosetidspunktet, ble sammenliknet med over 7 000 kontrollpersoner, alle over 66 år. Benzodiazepinbruk var assosiert med økt risiko for Alzheimers sykdom justert (OR 1,51; 95 % KI 1,36 - 1,69), men det var ingen risikoøkning ved bruk i lave doser. Justering også for angst, depresjon og insomni endret ikke resultatet nevneverdig.

Les hele artikkelen her: Benzodiazepinbruk øker risikoen for Alzheimers sykdom (Tidsskrift for Den norske legeforening).

Originalartikkelen stod i BMJ.