Depresjon kan være en alvorlig sykdom. Foto: Yuri_ArcursYuri_Arcurs, iStockphoto
Depresjon kan forverre diabetes. Ill.foto: Yuri_ArcursYuri_Arcurs, iStockphoto

Personer med både depresjon og diabetes har større risiko for fotsår enn andre med diabetes, viser ny studie. 

I studien ved Høgskolen i Bergen har forskeren brukt data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT2 og HUNT3, til å undersøke forekomst av depresjon og fotsår blant personer med diabetes. Forekomsten av fotsår ble både undersøkt hos dem som deltok i begge studiene og hadde diabetes ved HUNT2 og/eller HUNT3.

Personene ble inndelt etter grad av depressive symptomer ved HUNT2, og ble sammenlignet med de personene med diabetes som ikke hadde disse symptomene.

– I noen utenlandske studier er det vist at personer med depresjon som utvikler diabetes, har større risiko for komplikasjoner som for eksempel fotsår. Disse studiene  har vært blant amerikanere og amerikanske meksikanere, men det har så langt ikke vært noen større studier i Europa, sier Marjolein Iversen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen og postdoktor ved Stavanger Universitetssjukehus.

Les hele artikkelen her: Depresjon kan tredoble fotsår-risiko (Dagens Medisin.

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.