lll.foto: diane39, iStockphoto
Godt humør er smittsomt… lll.foto: diane39, iStockphoto

Av H S Valeur. En velvillig foreldreholdning hos terapeuten gir positive langtidseffekter hos pasienter med alvorlig personlighetspatologi.

Overføring og motoverføring er sentrale begreper i psykoanalytisk orientert psykoterapi. Vi bringer alle med oss noe i møtet med andre overføring, og vi reagerer på den andre motoverføring. Overførings- og motoverføringsfenomener eksisterer i alle relasjoner og alle typer psykoterapi. Det har til nå vært publisert få studier som undersøker motoverføringen i individuell psykoterapi. Kan terapeutens indre opplevelser under konsultasjonene ha betydning for terapiresultatene over lang tid? Dette er nylig undersøkt av forskere i den norske FEST-studien.

Les artikkelen her: Psykoterapeutens følelser påvirker behandlingsresultatene (Tidsskrift for Den norske legeforening).

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.