Fagfolk på mange fagområder kan ha nytte av denne boka.
Fagfolk på mange fagområder kan ha nytte av denne boken.

Den foreliggende boken tar mål av seg å være en lærebok om det sosiokulturelle fenomenet vold mot kvinner slik det fremstår i dagens Norge.

Boken er ment for studenter i fag hvor spørsmål og oppgaver knyttet til dette emnet kan tenkes å ha relevans, slik som helse- og sosialfag, pedagogikk, barnevern, sosiologi, demografi, psykologi, jus, politivesen og sjelesorg – og eventuelt flere.

At kvinner i stort omfang utsettes for et helt spektrum av voldelige overgrep og krenkelser er nå godt dokumentert både internasjonalt og i Norge. Fra å være usynlig og sosialt fortiet, eller i en viss forstand akseptert, er krenkelser av kvinners integritet i sine ulike uttrykksformer blitt et anerkjent forskningsfelt, som ikke er ett enkelt fags klare domene. Det igjen skyldes fenomenets sammensatte natur og varierende kontekst, slik at det må belyses fra mange perspektiver for å bli forståelig og – forhåpentlig – håndterbart med tanke på samfunnets respons.

Les hele anmeldelsen: Om å møte krenkede kvinner (Tidsskrift for Den norske legeforening).