For noen er tiden rett før mensen helt uutholdelig. Foto: sframephoto, iStockphoto
Ingen effektiv behandling tilgjengelig for somatoforme lidelser. Foto: sframephoto, iStockphoto

Cochrane Library har nylig publisert to systematiske oversikter om somatoforme lidelser. Den ene oversikten beskriver effekten av medikamentelle tiltak og den andre oversikten beskriver ikke-medikamentelle tiltak. Konklusjonene var at man ikke fant god dokumentasjon for effektive behandlinger.

Somatiseringslidelse er, ifølge ICD10, kjennetegnet av flere, tilbakevendende somatiske symptomer, som ofte forandrer seg, gjennom minst to år.

De fleste pasientene har en lang og komplisert sykehistorie som omfatter kontakt med både primærhelsetjeneste og spesialister, med mange resultatløse utredninger og/eller forgjeves undersøkende operasjoner. Symptomene kan komme fra alle deler av kroppen. Lidelsens forløp er kronisk og svingende, og er ofte forbundet med forstyrrelser i atferd og mellommenneskelige forhold. Kortvarige (mindre enn to år) og mindre iøynefallende symptommønstre skal klassifiseres under udifferensiert somatoform lidelse (F45.1).

Du finner Cochrane-rapportene her:

Den systematiske oversikten for ikke-medikamentelle tiltak fant at kognitiv atferdsterapi (CBT) hadde effekt, men den var liten. Forfatterne tar et forbehold, og det er at alle deltakerne i forsøkene hadde akseptert å motta (CBT), mens det i klinisk arbeid alltid vil være en betydelig andel pasienter som ikke ønsker å motta CBT.

Den systematiske oversikten for medikamentelle tiltak fant ingen tydelig effekt av trisykliske antidepressiver. Forskerne fant dokumentasjon av lav kvalitet på at naturprodukter kunne ha bedre effekt enn placebo. Dokumentasjonen for nyere antidepressiver sammenlignet med trisykliske antidepressiver viste ingen klar forskjell. En metaanalyse der SSRIer var kombinert med antipsykotika viste svak dokumentasjon på at denne kombinasjonen kunne ha effekt.  Kort sagt: Ingen av de undersøkte behandlingene hadde stor og veldokumentert effekt.