Unge mennesker som står i kø.
Behandlingslinjer kan gi kortere behandlingstid for pasienter. Ill.foto: Yuri_Arcurs, iStockphoto.

Helsebiblioteket har samlet retningslinjer og behandlingslinjer for folk med ADHD. Lenkene ligger nederst i denne artiklen.

Ifølge oppslagsverket BMJ Best Practice innebærer ADHD manglende oppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD regnes som en kronisk tilstand som debuterer i tidlig barndom, men som ofte fortsetter inn i voksen alder. For å tilfredsstille diagnosekriteriene må barnet ha problemer på to eller flere arenaer, oftest både på skolen og i hjemmet. ADHD kan hindre akademisk, mellommenneskelig og yrkesmessig utvikling, og kan føre til at den som er rammet tar større risiko og er mer utsatt for ulykker.

Mens retningslinjer er anbefalinger for å hjelpe helsepersonell og pasienter til å ta gode beslutninger i bestemte kliniske situasjoner, er behandlingslinjer opptatt av det totale pasientforløpet, eller behandlingsforløpet. En behandlingslinje er en oversikt over anbefalt håndtering av en sykdom gjennom et tidsforløp. Verktøyet kan også kalles et standardisert pasientforløp. Poenget er å skape forutsigbarhet og god samhandling.

Både retningslinjer og behandlingslinjer er verktøy som brukes til å styre kvaliteten i helsevesenet, inkludert standardisering av behandlings-, pleie- og omsorgsprosesser. I tillegg til å beskrive hvilke tiltak som skal gjennomføres, og hvem som skal gjennomføre dem, viser behandlingslinjer når tiltakene skal gjennomføres, og med hvilket forventet resultat. Én behandlingslinje kan inkludere mange kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Den inneholder også standardisert informasjon til pasienter.

Behandlingslinjer beskriver liksom fagprosedyrer hva som skal gjøres i helsetjenesten, ved bestemte diagnoser eller andre helsefaglige problemstillinger. Men behandlingslinjer gjør mer: De beskriver hvem som skal gjøre hva, når, og med hvilket forventet resultat. Behandlingslinjer er som regel tverrfaglige.

Flere norske sykehus har utviklet behandlingslinjer. Helse Sør-Øst satser på behandlingslinjer, men også Helse Vest og Helse Midt utvikler lignende verktøy. Det er arbeidskrevende å utvikle behandlingslinjer, og derfor er arbeidet gjerne begrenset til store diagnosegrupper med et forutsigelig forløp.

Retningslinjer:

Behandlingslinjer:

Deler av denne artikkelen har vært publisert tidligere i PsykNytt.

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.