ACT-team er tverrfaglige team som arbeider aktivt oppsøkende utenfor sykehus, og de retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ill. foto: slobo, iStockphoto
Forsøket ble gjort ved internpraksis-klinikken ved NTNU. Ill. foto: slobo, iStockphoto

Med bedre selvbilde virker ulike typer psykoterapi bedre, viser ny studie.

– Selvbilde er viktig innenfor all personlighetsterapi. Det handler om hvordan man ser på seg selv og behandler seg selv. Vi ønsket å se på hva slags betydning selvbildet har for effekten av behandlingen, sier Truls Ryum, førsteamanuensis og psykologspesialist ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet). 170 pasienter som var inne til behandling ved internpraksis-klinikken ved NTNU, ble inkludert i studien. Pasientene ved klinikken søker behandling der selv eller blir henvist dit av fastlege eller distriktspsykiatrisk senter og får behandling av studentene som er i siste del av sitt studieløp. Pasientene fikk forholdsvis kort behandling, i snitt rundt 12 til 14 timer.

Les mer Bedre selvbilde ga bedre behandlingseffekt (Dagens Medisin).