Innledningskapitlet er tungt.
Den praktiske delen av denne boka er bedre skrevet enn den teoretiske, mener anmelderen.

Av P Vaglum. Alle forfatterne, unntatt én, er engasjert i et masterprogram i psykososialt arbeid ved Høgskolen i Østfold.

Etter et blytungt teorikapittel illustrerer de på en interessant og leseverdig måte ulike praktiske tilnærminger av såkalt psykososialt arbeid. Barn, ungdom, rusmisbrukere og demente personer står sentralt i disse kapitlene. Den narrative og den salutogene tilnærmingen til pasienter eksemplifiseres fint. Forfatterne går også gjennom problematikken ved standardisering av tilnærmingsmetoder på en god måte.

Les mer: Hva er psykososialt arbeid? (Tidsskrift for Den norske legeforening).