cochrane
Kunnskapssenteret har kjøpt fri Cochrane Library  for alle i Norge.

The Cochrane Depression, Anxiety and Neurosis Group (CCDAN) har dannet en undergruppe for selvmord og selvskading.

Administrasjonen for gruppen vil ligge ved medisinsk fakultet ved Universitetet i Swansea, Wales. Gruppen vil arbeide med sammensetting, produksjon og spredning av høykvalitets dokumentasjon for effekt av intervensjoner og forebygging av selvmord og selvskading. Kjerneaktiviteter vil være:

  • Utvikling av forfatter- og redaktør-kapasitet
  • Foreta prioriteringer for å identifisere høyt prioriterte oversikter innen selvmord- og selvskadingsforebygging og -intervensjoner
  • Produksjon og spredning av høyt prioriterte oversikter relevante for feltet og omsetting av denne kunnskapen i praksis

Cochrane Collaboration er organisasjonen som lager The Cochrane Library, den mest ansette databasen for systematiske oversikter innen medisin. Arbeidet er organisert i forskjellige faggrupper. Mest relevante for folk som arbeider innen psykisk helse, er:

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har kjøpt fri Cochrane Library for Norge, slik at alle som har norsk IP-adresse, har full tilgang til denne store databasen over oppsummert forskning. Cochranes logo, som du ser i illustrasjonen til denne artikkelen, kalles et Forest plot. Forest plots brukes i meta-analyser for å vise effekt på en enkel måte.

På Helsebiblioteket følger vi med på nye og oppdaterte systematiske oversikter (kunnskapsoppsummeringer) fra Cochrane, og innenfor psykisk helsefeltet oversetter vi alle titlene til norsk og lenker til dem, slik at de skal være lettere å finne igjen.

Aktuelle lenker:
Cochrane Depression, Anxiety and Neurosis Group announces the establishment of a Suicide and Self-Harm Satellite (Cochrane Collaboration)
Oppsummert forskning innen psykisk helse (Helsebiblioteket)