Enklere og ryddigere på kunnskapssenteret.no
Enklere og ryddigere på kunnskapssenteret.no

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fra 02.12.2014 fått nettsider med såkalt responsivt design.

Det vil si at hele sidene vises, enten du bruker pc, nettbrett eller en smarttelefon for å se på dem. Du har sikkert lagt merke til at det ene nettstedet etter det andre har skiftet utseende og fått et litt enklere design.

Helsebibliotekets oppslagsverk og de fleste tidsskriftene har hatt det en stund, og nå var det altså Kunnskapssenterets tur. Arbeidet med de nye sidene har foregått lenge, men det er først i dag at anstrengelsene synes utenfor huset. Nettsidene har vært gjennom en kraftig opprenskning, slik at det nå skal være bare det beste som er igjen. Navigasjonen har blitt mer oversiktlig, og redaksjonen har gått gjennom både rutiner, struktur og hvordan dokumenter lettest skal finnes igjen.

Hva gjør Kunnskapssenteret?

Kunnskapssenteret oppsummerer forskning, gjør helseøkonomiske vurderinger, måler kvalitet på utvalgte helsetjenester, tar i mot meldinger om uønskede hendelser i helsetjenesten, fremmer bruk av forskningsresultater, utvikler nye metoder og underviser. Kunnskapssenteret har også et utstrakt internasjonalt samarbeid. Her fins blant annet det norske «hjemmet» for The Cochrane Collaboration og The Campbell Collaboration.

Kunnskapsoversiktene (den oppsummerte forskningen), metodevurderinger, helseøkonomiske vurderinger og de andre publikasjonene til Kunnskapssenteret finner du under Publikasjoner. Kunnskapssenteret har laget noen viktige verktøy for vurdering av forskningsartikler og sist, men ikke minst: Kunnskapssenteret er Helsebibliotekets organisatoriske hjem.

Aktuelle lenker:

www.kunnskapssenteret.no

Kunnskapssenterets publikasjoner

Kunnskapssenterets publikasjoner om psykisk helse

Kunnskapssenterets vurderinger av skåringsverktøy

Meldeordningen