Ny forskning og nye regler gjorde det på tide å erstatte den gamle veilederen fra 2005.
Ny forskning og nye regler gjorde det på tide å erstatte den gamle veilederen fra 2005.

Helsedirektoratet har nettopp publisert en ny retningslinje for diagnostisering, behandling og oppfølging av ADHD.

Det har skjedd mye forskning på feltet de siste ti årene, og det var derfor behov for en oppdatering av veilederen fra 2005. Ordningen for rekvirering av sentralstimulerende legemidler ble endret fra og med 1. januar 2014.

ADHD oppstår gjerne hos barn og kan vare inn i voksenalder. Lidelsen fører ofte til problemer knyttet til fungerering på skolen, sosiale relasjoner og arbeid. Det er store variasjoner i hvor sterk grad personer med ADHD er hemmet av sykdommen. ADHD kan være en risikofaktor for utvikling av rusproblemer. Nyere forskning tyder på at tidlig diagnose og behandling av ADHD kan gi bedre prognose.

Du finner retningslinjen på Helsedirektoratets sider.

Aktuell lenke:
ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse – Nasjonal faglig retningslinje for utredning,behandling og oppfølging