Eldre som trener, har mindre risiko for Alzheimers. Ill.foto: lisafx, istockphoto.
Fysisk aktivitet kan motvirke depresjon hos godt voksne, ifølge ny forskning. Ill.foto: lisafx, istockphoto.

Det er fortsatt uvisst om trening virker positivt på depresjon.

En systematisk oversikt fra Cochrane Library viser en svak effekt av trening. Noen studier viser en tydelig effekt, men de studiene som er best gjennomført, viser kun en liten effekt (Cooney et al., 2013).

Lavt stemningsleie henger sammen med redusert energinivå, og lavere trang til å være aktiv (Roshanaei-Moghaddam et al, 2009). Det kan altså være slik at det er depresjon fører til mindre trening.

En rimelig fersk prospektiv kohortstudie publisert i  JAMA Psychiatry gir noe innsikt (Pinto Pereia et al, 2014).

Pereia konkluderte med at forholdet mellom aktivitet og depresjonssymptomer virker begge veier, men at virkningen av aktivitetsnivå på depresjonssymptomer er tydeligere i voksen alder. Funnene tyder på at trening fører til mindre depresjonssymptomer hos den generelle befolkningen.

Les hele artikkelen hos The Mental Elf

Artikkelen oppdatert 08.12.2014.