Det er ikke alltid selvinnlysende at det er etisk å gjennomføre medisinske eksperimenter.
Det er ikke alltid selvinnlysende at det er etisk å gjennomføre medisinske eksperimenter.

Av H M Solli. Forfatteren er en kanadisk psykiater som har forsvart sin doktorgrad om etikkens plass i evidensbasert medisin EBM, særlig innen psykiatri, ved universitet i Toronto. Hun utførte en etisk analyse av den sentrale litteraturen.

Dessuten intervjuet hun fagfolk som enten hadde utviklet evidensbasert medisin, hadde jobbet med å innføre den i psykiatrien eller hadde analysert filosofiske aspekter. Forfatteren formidler avhandlingens analyser av evidensbasert psykiatri og etikk til interesserte fagfolk. Intervjuene gjør boken spesielt interessant.

Les hele anmeldelsen her: Er evidensbasert psykiatri etisk? (Tidsskrift for Den norske legeforening).