Helsebiblioteket gir deg retningslinjene på ett sted. Ill.foto: HelleM, iStockphoto

Helsebiblioteket samler retningslinjer og har en egen samling for akuttpsykiatri.

Samlingen består både av  norske og utenlandske retningslinjer og veiledere. For tiden utvikler Helsedirektoratet flere retningslinjer innen psykisk helsefeltet, og alle sammen vil bli å finne på Helsebibliotekets nettsider.

Blant retningslinjene for akuttpsykiatri finner du:

Veileder for akuttpsykiatri (Sykehuset Østfold)
Ambulante akuttjenester ved distriktpsykiatriske sentre (Helsedirektoratet)
Legemiddelhåndbokas terapikapittel om delirium (Legemiddelhåndboka)
Håndbok Psykiatrisk legevakt (Oslo kommunale legevakt)

Veilederen for akuttpsykiatri er omtalt i Psykiateren nr 2, 2013.

På Helsebiblioteket finner du også lenker til en rekke engelskspråklige retningslinjer for området akuttpsykiatri.

Aktuelle lenker:

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto, og personene på bildene har ingenting med sakene å gjøre.