Ill.foto: mariusFM77, iStockphoto
Risikoen for å bli offer for drap er høyere hos psykisk syke. Ill.foto: mariusFM77, iStockphoto

En britisk studie viser at pasienter med psykisk sykdom har mer enn dobbelt så høy risiko for å bli drapsofre som andre i befolkningen. 

Medieoppmerksomhet rundt drap begått av mennesker med psykiske lidelser antas å øke stigmatiseringen ved psykisk sykdom. Mindre oppmerksomhet får spørsmålet om psykisk syke personer er mer utsatt for drap enn andre.

Studien ble gjennomført av National Confidential Inquiry into Suicide and Homicide by People with Mental Illness (NCI) og hadde som mål å vurdere hvor ofte drapsofre var pasienter i den psykiske helsetjenesten. Artikkelen er gratis tilgjengelig (krever registrering).

Undersøkelsen inkluderte alle 1496 bekreftede drap i England og Wales i perioden 2003 til 2005. Den viste at pasienter med psykisk sykdom hadde over dobbelt så høy risiko for å bli drapsofre som den generelle befolkningen. Av de 1496 ofrene i studien hadde 90 (6 prosent) hatt kontakt med psykisk helsevern det siste året før de døde. 29 av de 90 pasientofrene ble drept av en medpasient. 213 personer med psykiske lidelser ble dømt for drap i den samme treårsperioden.

Studien konkluderte med at kjennskap til den høye risikoen for mennesker med psykiske lidelser er viktig for å unngå stigmatisering. Det var samtidig et funn at risikoen for drap delvis kommer fra andre pasienter med psykiske lidelser. Ifølge studien er risikoen for at pasienter begår drap høyere enn risikoen for at pasienter blir drapsofre, og identifisering og sikring av pasienter med høy risiko for vold bør være viktig i klinisk risikovurdering.

Aktuelle lenker:

Rodway C, Flynn S, Rahman MS, Kapur N, Appleby L & Shaw J. Patients with mental illness as victims of homicide: a national consecutive case series. The Lancet Psychiatry 2014;1(2):129−134. [Abstract] Artikkelen er gratis tilgjengelig, men krever registrering.

Podcast med diskusjon i tilknytning til artikkelen