Ny forskning og nye regler gjorde det på tide å erstatte den gamle veilederen fra 2005.
Ny forskning og nye regler gjorde det på tide å erstatte den gamle veilederen fra 2005.

Nye retningslinjer for diagnostikk og behandling av ADHD legger stor vekt på grundig utredning og bedre oppfølging av medisinering.

Nå foreligger nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av ADHD hos barn, unge og voksne. Retningslinjene er en oppdatering av tidligere veileder for diagnostikk og behandling som kom i 2005.Mens veilederen i stor grad var konsentrert om utredning og behandling av barn, unge og voksne, samt forsvarlig medisinering, legger de nye retningslinjene i større grad opp til grundig utredning, individuell tilpasset behandling og god oppfølging av alle behandlingstiltak, inklusiv medisinering.

Aktuelle lenker:

Les hele artikkelen her: Skjerper oppfølgingskrav ved ADHD-medisinering (Dagens Medisin).

Last ned retningslinjen: ADHD – Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Helsebibliotekets side for retningslinjer om ADHD