Ill.foto: diane39, iStockphoto
Oppmerksomhet er bedre enn ingenting for barn som strever med angst eller depresjon. Ill.foto: diane39, iStockphoto

Kognitiv atferdsterapi kan være effektiv i behandling av depresjon og angst blant risikoutsatte barn og unge, viser en forskningsoversikt fra Kunnskapssenteret.

Kunnskapssenteret har samlet systematiske oversikter om effekt av psykososiale tiltak for forebygging og behandling av depresjon og angst blant risikoutsatte barn og unge. Oppsummeringen er gjort på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i forbindelse med at det utarbeides nasjonale faglige retningslinjer for psykososiale tiltak for barnevernsbarn og -ungdom.

Kognitiv atferdsterapi kan virke

Forskerne fant mest dokumentasjon om behandlingstiltak for barn og unge som har fått en diagnose eller har vist symptomer knyttet til depresjon og angst.

– Selv om vi har svært liten eller liten tillit til mesteparten av dokumentasjonen, er det støtte for bruk av kognitiv atferdsterapi i behandling av depresjon og angst. Kognitiv atferdsterapi for barn med angst, både generelt og tilpasset posttraumatiske stress symptomer, ser ut til å redusere symptomer på angst, depresjon og post-traumatisk stresslidelse, sier prosjektleder og forsker Heather Munthe-Kaas ved Kunnskapssenteret.

Oppmerksomhet bedre enn ingenting

Ifølge dokumentasjonen kan det synes som om psykologiske og pedagogiske tiltak muligens har effekt sammenlignet med ingen tiltak, men effekten forsvinner når barn i kontrollgruppen får placebo, dvs.  narretiltak som oppmerksomhet.

– Dette kan tyde på at bare det å gi oppmerksomhet til barn og unge som strever med depresjon og angst er bedre enn ingen behandling, sier Munthe-Kaas.

Lite om forebyggingstiltak

Det finnes få oversikter av høy kvalitet som ser på effekt av forebyggende tiltak rettet mot risikogrupper som barn i kontakt med barnevern og rettsvesen, eller barn som har opplevd seksuell eller fysisk vold.

– Det kan finnes primærforskning på disse områdende, men ingen har klart å oppsummere kunnskap om disse sårbare gruppene på en god måte ennå, opplyser Munthe-Kaas.

Les mer: Kognitiv adferdsterapi for risikoutsatte barn og unge (Kunnskapssenteret).