Ill.foto: carlofranco, iStockphoto
Allmennlegene er ikke helt fornøyd med DPS-ene. Ill.foto: carlofranco, iStockphoto

Fastlegene er mer misfornøyd med distriktpsykiatriske sentre (DPS) sin håndtering av henvisninger i dag enn for åtte år siden.

Norske fastleger gir også noe lavere skår på ventetid. Men på andre områder, oppnår de distriktspsykiatriske sentrene (DPS-ene) høyere skår i år enn i 2006.

Det viser en undersøkelse Kunnskapssenteret har gjennomført for å kartlegge fastlegenes samarbeidserfaringer med DPS. Svarene er avgitt i år og er sammenlignet med resultatene fra tilsvarende undersøkelser i 2006, 2008 og 2011.Fastlegene er bedt om å svare på 23 spørsmål om erfaringer knyttet til bemanning, kompetanse, veiledning, henvisninger, epikriser, ventetid og akutte situasjoner. Graden av tilfredshet angis på en skala fra 1-100, der 100 er best.

Les hele artikkelen her: Misfornøyd med DPS-håndtering av henvisninger (Dagens Medisin).