Musikkterapi har effekt. Ill.foto: SilviaJansen, istockphoto
Musikkterapi gir motivasjon. Ill.foto: SilviaJansen, istockphoto

Musikkterapi gir opplevelser av motivasjon, mestring, glede, vitalitet og håp hos pasienter med psykose, viser ny studie.

Musikkterapeut Hans Petter Solli har intervjuet pasienter ved lukket psykiatrisk avdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehus om deres erfaringer med musikkterapi.

Solli jobber som musikkterapeut ved sykehuset og er doktorgradsstipendiat ved Griegakademiet, Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen. Pasientene som ble intervjuet var diagnostisert med psykose. Målet var å undersøke hvordan pasientene opplevde musikalsk deltakelse, og få kunnskap om hvordan dette kan bidra til å bidra i deres bedringsprosess.

Aktive aktører i eget liv

– Mange av pasientene jeg har intervjuet sier at det å være motivert til å stå opp om morgenen er noe de ikke opplever ofte. Musikken gir dem denne motivasjonen, sier Solli til Napha.no. Avhandlingen viser at musikkterapi er en terapeutisk og sosial arena hvor personer med alvorlige psykiske lidelser opplever seg som aktive aktører i eget liv, skriver Universitetet i Bergen i omtalen av doktorgraden. Deltakerne i studien sier at musikkterapi gir opplevelser av motivasjon, mestring, glede, vitalitet og håp. Dette er opplevelser de betegner som sjeldne under sykehusoppholdet og også i livet ellers.

Les hele artikkelen her: Musikkterapi motiverer psykose-pasienter (Dagens Medisin).