Tvangsoppholdene ble færre og lengre i 2013, ifølge ny rapport.
Tvangsoppholdene ble lengre i 2013, ifølge ny rapport.

Antall døgn med tvangsinnleggelse innen voksenpsykiatrien har økt med fire prosent.

Mens antallet som tvangsinnlegges innen psykisk helsevern for voksne har holdt seg stabilt, øker varigheten på oppholdene. Det viser Helsedirektoratets nye rapport «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne».

Rapporten viser at tvangsinnleggelsene var tilnærmet like mange i 2013 som i 2012: Til sammen ble 5400 personer tvangsinnlagt 7700 ganger i løpet av fjoråret.

Les mer: Lengre tvungne døgnopphold i psykiatrien (Dagens Medisin).

Last ned rapporten: Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne