Mindfulnessbasert kognitiv terapi.
Intensjonen med boka har vært å gi en kortfattet innføring, mener anmelderen.

«Mindfulness» – oppmerksomt nærvær – er et relativt nytt begrep i Norge. 

Anmeldt av C T Hauge

De siste årene er ulike behandlingsmetoder innen tradisjonen blitt tatt i bruk i helsevesenet. Forfatteren tar for seg «Mindfulness based cognitive therapy» (MBCT), som er et åtte ukers program beregnet for pasienter med tilbakevendende depresjon. Forfatteren er lærer og instruktør i emnet og leder for Centre for Mindfulness Research and Practice, Bangor University, England (Wales, red.anm.). Jeg oppfatter at intensjonen med boken er å gi en innføring i sentrale teoretiske og praktiske elementer, og målgruppen er fagpersoner og studenter som ønsker en oversiktlig, kort og lettlest innføring.

Les hele anmeldelsen: For kortfattet (Tidsskrift for Den norske legeforening).