Det har blitt flere kommuneansatte psykologer. Ill. foto: ClarkandCompany, iStockphoto
Det har blitt flere kommuneansatte psykologer. Ill. foto: ClarkandCompany, iStockphoto

Antallet psykologer i kommunene er doblet på to år.

Fra inngangen til 2013 og frem til i dag har antallet psykologer rekruttert gjennom ordningen til kommunenes helse- og omsorgstjenester gått fra 130 til 270 psykologer.

Dette kommer som følge av at Helsedirektoratet utvidet ordningen med rekrutteringstilskudd til psykologer.

Antall kommuner som deltar i ordningen har også steget, fra 95 til 165 kommuner – en økning på over 70 prosent.

Les hele artikkelen her: Flere kommune-psykologer (Dagens Medisin).