Ill.foto: monkeybusinessimages, istockphoto
Helsepersonells holdninger er viktige for hvor godt det går med pasientene. Ill.foto: monkeybusinessimages, istockphoto

Langt flere psykosepasienter kom ut i jobb og studier da klinikerne endret holdningene sine, viser en ny, britisk studie. Norske IPS-aktører ønsker holdningsendrende tiltak velkommen.

Arbeidsløshet er vanlig blant ungdom som er i tilfriskning fra en førsteepisode med psykose – selv om mange har som mål å komme seg ut i jobb eller studier etter behandling.

Individuell jobbstøtte, IPS – på engelsk Individual Placement and Support – har vist seg å være et effektivt tiltak for å få pasienter innen psykisk helsevern ut i eller tilbake i arbeid. IPS er også satt i gang i Norge med flere pilotprosjekter.

Til tross for at forskning har vist at tiltak som IPS fungerer, er ofte den kliniske virkeligheten annerledes.

Les mer: Motivert helsepersonell får flere unge med psykose ut i jobb (Nasjonal kompetansetjeneste ROP).