Boka er klinisk svært relevant, mener anmelderen.
Boka er klinisk svært relevant, mener anmelderen.

Denne boken inngår i en serie – International perspectives in philosophy and psychiatry – forfattet av ledende psykiatere og filosofer innen feltet.

Anmeldt av A B H Udal

De tar for seg vitenskapsteoretiske og etiske emner som er sentrale for diagnostikk og behandling av barn og ungdom med psykiske problemer. Formålet er å fremme en mer nyansert diskusjon omkring dette komplekse og kontroversielle temaet. Retorikk og særstandpunkter er befriende fraværende. Man har forsøkt å unngå faguttrykk, slik at boken er lettlest på tross av et vanskelig tema.

Det er åtte generelle kapitler og seks kapitler om spesifikke diagnoser. Seksjonene starter med et introduksjonskapittel hvor man meget behjelpelig presenterer og diskuterer seksjonens øvrige kapitler. I essayene analyserer og diskuterer man, og tilbyr nyanserte, alternative perspektiver på en rekke temaer, f.eks. hva som kan defineres som psykisk sykdom, komorbiditet og overdiagnostikk, og etiske problemer ved bildediagnostikk hos barn.

Les hele anmeldelsen her: Viktig om psykiatrisk diagnostikk (Tidsskrift for Den norske legeforening).