Depressiv grubling er repetitiv og fokuser ofte på ens depressive symptomer, på årsaken og meningen med depresjonen, samt på de negative konsekvensene som følger av det å være deprimert. Ill.foto: isitsharp, iStockphoto
Virkelig bekymrede mennesker ser det som sitt ansvar å bekymre seg. Ill.foto: isitsharp, iStockphoto

Bekymringer er vanlig, og kan være del av en angstlidelse eller en depresjon. Her er noen innsikter og råd fra en av verdens fremste eksperter.

På Faglig Forums psykisk helse-konferanse i Trondheim nylig foreleste dr. Robert L. Leahy om bekymringer og hvordan de kan behandles. Leahy er postdoc ved Yale University og er anerkjent for sitt arbeid innen kognitiv terapi.

Leahy definerte bekymringer som gjentatte, negative tanker (repeated negative thoughts). Han fortalte at rundt fire av ti bekymrer seg hver dag. Engstelse kan over tid føre til depresjon. Bekymring forekommer ved alle angstlidelsene, men også i depresjon.

Leahy anslo at rundt 19 millioner amerikanere har en angstlidelse, og mente at det har vært en historisk endring siden 1950-årene. Sosiale relasjoner har forsvunnet, folk flytter mer og familier brytes opp. Angstlidelser har blitt mer utbredt i den samme perioden.

Leahy satte opp sju «regler» for svært bekymrede mennesker:

 • Hvis noe uheldig kan hende, er det ditt ansvar å bekymre deg om det
 • Ikke aksepter noen usikkerhet. Du må vite sikkert
 • Håndter alle dine negative tanker som om de virkelig er sanne
 • Alt uheldig som kan skje, er en refleksjon av hvem du er som person
 • Alle feil er uakseptable
 • Bli kvitt alle negative følelser umiddelbart
 • Håndter alt som om det skulle være en nødssituasjon

Regel nummer 8: Husk å bekymre deg om bekymringer.

Leahy forklarte at det er en del mønstre som kjennetegner folk som bekymrer seg mye:

 • De trekker forhastede slutninger
 • De er katastrofetenkere
 • De tenker svart/hvitt, alt-eller-ingenting
 • De gjør ting til et spørsmål om person
 • De reduserer det positive

Uproduktive og produktive bekymringer

Hvordan kan man endre bekymringer? Først og fremst må man identifisere produktive og uproduktive bekymringer, sa Leahy.

Tegn på produktive bekymringer:

 • Det fins et spørsmål som har et svar
 • Du tenker på en enkelt hendelse – ikke en kjede av hendelser
 • Du er villig til å akseptere løsninger som ikke er perfekte
 • Du bruker ikke engstelsen din som rådgiver
 • Du erkjenner hva du kan kontrollere og hva du ikke kan kontrollere

Tegn på uproduktive bekymringer:

 • Du bekymrer deg om spørsmål som ikke kan besvares
 • Du bekymrer deg om en kjede av hendelser
 • Du avviser løsninger som ikke er perfekte
 • Du synes at du bør være bekymret til du føler deg mindre engstelig
 • Du synes du bør være bekymret til du kontrollerer alt

Aksepter virkeligheten

Når man har identifisert produktive og uproduktive bekymringer, er neste trinn:

 • Aksepter virkeligheten og forplikt deg til endring
 • Utfordre din bekymringstenkning
 • Fokuser på den dypere trusselen
 • Vend feil til muligheter

Aksepter virkeligheten og forplikt deg til endring. Flere teknikker kan brukes: mindfulness, være observatør, skape avstand til bekymringen, beskrive hva du er konfrontert med.

En måte å redusere bekymringene på er å gjenta dem så mange ganger at man kjeder seg. For eksempel: «Jeg får ikke sove». Gjentar man det mange nok ganger, begynner man å kjede seg og sovner kanskje til slutt.

Om dr Leahy

Robert L. Leahy fullførte sin postdoktor i Department of Psychiatry, University of Pennsylvania Medical School under  Dr. Aaron Beck, grunnleggeren av kognitiv terapi. Dr. Leahy har vært president i blant annet Association for Behavioral and Cognitive Therapies og the International Association of Cognitive Psychotherapy. Han har vært direktør ved the American Institute for Cognitive Therapy (NYC) og professor i psykologi ved Weill-Cornell University Medical School. Han har skrevet eller bidratt i over 20 bøker, og han har mottatt Aaron T. Beck-prisen for fremragende bidrag i kognitiv terapi. (Kilde: Psychology of Today)

Aktuelle lenker:

Omtale av Robert L. Leahys Cure for worrying (Huffington Post)

The Worry Cure (bok) hos Amazon

Faglig Forums Psykisk helse-konferanse