Ill.foto: Colourbox
Rusproblemer er sammensatte og kan kreve hjelp over lang tid. Ill.foto: Colourbox

Over tid er det mødre med rusproblemer som sliter mest i samspill med egne barn. Disse mødrene trenger langvarig hjelp, sier forsker.

En ny, norsk studie har undersøkt samspill mellom mor og barn i tre ulike grupper; mødre med rusproblemer, mødre med psykiske helseproblemer og en kontrollgruppe med «vanlige» mødre.

80 kvinner ble rekruttert til studien mens de var gravide, og forskerne har innhentet data mens barna var tre og 12 måneder gamle. Studien er publisert i Infant Behavior and Development.

Gruppen av mødre med rusproblemer ble rekruttert fra ulike rusinstitusjoner i Norge, hvor de fikk hjelp til avrusing i løpet av svangerskapet. Mødrene med psykiske helseproblemer ble rekruttert fra en psykiatrisk poliklinikk, og hadde plager som depresjon og angst. Den tredje gruppen av mødre ble rekruttert fra helsestasjoner i Oslo og var uten kjente helseproblemer.

Les hele saken: Rusmødre har dårligst samspill med barna (Dagens Medisin).