Legalisering av marihuana kan redusere overdosedødsfall. Ill.foto: Cabezonication, istockphoto.
Mange av de nye stoffene tilhører gruppen syntetiske cannabinoider. Ill.foto: Cabezonication, istockphoto.

Nye rusmidler, såkalte NPS, har bredt stadig mer om seg de siste årene. En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at NPS også brukes her til lands og fører til dødsfall hos ungdom.

Markedet for rusmidler er i stadig endring, og det dukker opp nye psykoaktive stoffer (NPS) hvert år. En rekke land, inkludert Norge, har innført nye regler for å håndtere disse stoffene, men det er vanskelig å håndheve da disse stoffene stadig modifiseres for å omgå eksisterende lovverk.  Ved å erstatte ett enkeltatom med et annet kan en skape et nytt og uregulert stoff, med potensielt nye og uventede egenskaper.

Ifølge European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) har nærmere 300 slike stoffer dukket opp siden 2005. De fleste av disse tilhører gruppene syntetiske cannabinoider eller kantinoner, og det er begrenset kunnskap om hvilke effekter de gir på kort og lang sikt.

Les hele artikkelen her: Stor risiko ved bruk av nye psykoaktive stoffer (NPS) (Folkehelseinstituttet).