Opprettholdende faktor: Studier indikerer at grubling kan forsterke depressive sinnsstemninger. Ill.foto: hidesy, iStockphoto
Når du spør om mors psykiske helse, bør du også spørre om fars. Ill.foto: hidesy, iStockphoto

Menn med negative barndomsopplevelser opplever i større grad angst og depresjon når de selv skal bli fedre. Forsker mener helsepersonell må være mer oppmerksomme på dette.

– Også fedre kan være deprimerte og engstelige i svangerskapet. Det er i dag retningslinjer for å fange opp mødrene, men fedrene blir ikke fanget opp på samme måte, påpeker psykologspesialist og stipendiat Thomas Skjøthaug ved BUP Vest og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst- og Sør.

Han har forsket på hvordan menns egne opplevelser i barndommen gir utslag på egen mental helse når de selv skal bli fedre. Resultatene er nylig publisert i Infant Mental Health Journal.

976 vordende fedre har svart på spørsmål om egen psykisk helse med utgangspunkt i Adverse Childhood Experience Scale (ACE)- skalaen. Her svarer mennene blant annet på om de har opplevd fysisk eller psykisk mishandling i barndommen, rusmisbruk eller andre alvorlige hendelser i hjemmet, eller at foreldrene skilte seg før de selv fylte 18 år.

Les hele saken: Vanskelig barndom kan gi far depresjon i svangerskapet (Dagens Medisin).