Det er ikke bare utøveren, men også situasjonen som avgjør om vold utøves.
Det er ikke bare utøveren, men også situasjonen som avgjør om vold utøves.

Forfatterne er begge sykepleiere og høyskolelektorer ved Høgskolen i Narvik, og begge har forskningserfaring, blant annet med det emnet boken omfatter. I dette arbeidet er det med kvalitativ metodikk gjort intervjuer med ansatte som i sitt arbeidsmiljø var ansett å ha gode evner til å avverge utagering i miljøterapeutiske sammenhenger.

Anmeldt av P Hartvig

Bokens målgruppe er ikke spesifikt angitt, men den er ment å «gi kunnskap om hvordan både den enkelte miljøterapeut og strukturelle faktorer kan virke dempende eller triggende i konfliktsituasjoner». Den er bygd opp i seks ryddige kapitler med klart og godt språk. Disse har stikkord som «makt, tvang, avmakt, motmakt og vold», «risiko- og beskyttelsesfaktorer og risikovurderinger», «miljøterapi, anerkjennelse og bemyndigelse», «miljøterapeutisk tilnærming», «miljøterapeutens personlige kompetanse» og «oppfølging og etterarbeid etter vold».

Hovedfokus i boken er håndtering av vold og utagering. Her understreker forfatterne at det ikke bare er utøverens tilstand og vedkommendes bidrag til utagering som er avgjørende for forløpet, men i minst like stor grad situasjonen, altså de såkalt kontekstuelle faktorene.

Les hele anmeldelsen her: Seriøs bok om vold og miljøterapi – Tidsskrift for Den norske legeforening.