Ill.foto: mammamaart, iStockphoto
Det er sammenheng mellom lav fødselsvekt og dårlig hukommelse. Ill.foto: mammamaart, iStockphoto

Unge voksne som var for tidlig født med svært lav fødselsvekt har mindre hippocampusvolum og dårligere hukommelse enn andre jevnaldrende.

Hippocampus er en av de viktigste strukturene i hjernen for læring og hukommelse. For tidlig fødte med svært lav fødselsvekt, dvs. under 1 500 g, har økt risiko for hjerneskader i nyfødtperioden og avvikende hjerneutvikling og kognitive vansker senere i barnealderen. Tidligere studier viser at for tidlig fødte har lavere IQ sammenliknet med terminfødte når de når ungdomsalder. Det er også vist en sammenheng mellom mindre volum av hippocampus og redusert arbeidsminne hos for tidlig fødte. I en norsk studie, som nylig er publisert i NeuroImage, har man undersøkt hukommelsen og hjernestrukturen til unge voksne som var født for tidlig med svært lav fødselsvekt. Dette er Synne Aanes’ første publikasjon.

Les hele artikkelen her: Lav fødselsvekt gir dårligere hukommelse (Tidsskrift for Den norske legeforening).