Ill.foto: AnnettVauteck, iStockphoto
Samvalg er avgjørelser vi tar sammen. Ill.foto: AnnettVauteck, iStockphoto

Samvalg anbefales som norsk avløserord for «shared decision making», det å involvere pasienter aktivt i avgjørelser om behandling og andre tiltak i helsetjenesten. Samvalg føyer seg inn i en lang rekke av sam-ord i helsetjenesten.

Samtidig som særskriving, deling av sammensatte ord, brer om seg i norsk språk, skapes jevnlig nyord ved hjelp av sammensetninger. Ofte gjenbrukes forstavelser (prefiks) i slike sammensetninger. Forstavelsen sam-, som brukes om interaksjoner og fellesskap, inngår i en rekke ord og begreper knyttet til medisin og helsetjenester.

Begrepet samsykdommer ble ifølge professor Peter F. Hjort (1924 – 2011) skapt på landsmøtet til Nasjonalforeningen for folkehelsen på Lillehammer i juni 1981. I en diskusjon om sykdomsbegrep og psykososiale problemer ble en «ny sykdomsgruppe» betegnet som samsykdommer fordi de var knyttet til ord som samliv, samarbeid, samvær og samfunn. Senere ble samsykdommer mer formelt definert som en «samlebetegnelse for medisinske tilstander som springer ut av problemer i forholdet mellom mennesker, dvs. i samfunn og samliv».

Les hele artikkelen her: Om samvalg og andre sam-ord (Tidsskrift for Den norske legeforening).