Det har blitt flere kommuneansatte psykologer. Ill. foto: ClarkandCompany, iStockphoto
Brukerne vil ha mer informasjon. Ill. foto: ClarkandCompany, iStockphoto

Seks av ti pasienter innen psykisk helsevern mener at de ikke har fått tilstrekkelig informasjon som sine psykiske plager eller diagnose.

Syv av ti pasienter med døgnopphold innen psykisk helsevern fikk ikke tilstrekkelig informasjon om de behandlingsmulighetene som finnes, mens tre av fire oppga at de ble tatt imot på en tilfredsstillende måte og har følt seg trygge i institusjonen.

Dette kommer frem gjennom en brukererfaringsundersøkelse som Kunnskapssenteret gjennomførte høsten 2014 blant døgnpasienter ved 77 enheter i 26 institusjoner innen psykisk helsevern. I alt 552 pasienter (svarprosent 77) ved offentlige og private institusjoner deltok i undersøkelsen, som også har resultert i 89 lokale rapporter.

Nå foreligger rapporten «Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014» som er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– Resultatene viser at institusjonene skårer høyt på noen områder, men pasientene peker også på flere forbedringsområder, sier forsker og prosjektleder Johanne Gran Kjøllesdal i Kunnskapssenteret.

Les hele artikkelen her: Brukerne mener at psykisk helsevern kan bli bedre (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten).