Elektrosjokk brukes forskjellig i forskjellige land. Ill.foto: jtyler, iStockphoto
Mangel på medisiner kan være en årsak til ECT brukes mye i fattige land. Ill.foto: jtyler, iStockphoto

I Afrika brukes elektrokonvulsiv terapi mest på unge menn med schizofreni, og ofte uten narkose. I Europa er det eldre kvinner med depresjon som får behandlingen.

Overlege Lindy Jarosch-von Schweder disputerte nylig ved NTNU med sin doktorgrad om bruk av elektrokonvulsiv terapi (ECT) i psykiatrien.

Hun har blant annet sett på bruk av ECT i verden, og fant store variasjoner mellom land og regioner. ECT er utbredt over hele verden, med langt over én million pasienter i året.

Helt ulike pasientgrupper

– De som får ECT i Afrika og Østen er oftest unge mennesker. Det er flere menn enn kvinner som får behandlingen, og de lider oftest av schizofreni, sier Jarosch-von Schweder, som er overlege ved Tiller DPS, St. Olavs Hospital.

Dette er en helt annen pasientgruppe enn i Norge og Europa.

– I Europa og USA er det dobbelt så mange kvinner som menn som får ECT. De fleste er over 65 år, og alvorlig depresjon er den lidelsen som oftest behandles, sier hun.

Les hele artikkelen her: Store internasjonale forskjeller i bruken av ECT (Dagens Medisin).