Studenter har høyere forekomst av psykiske problemer enn normalbefolkningen, og det gjør denne boka spesielt aktuell.
Studenter har høyere forekomst av psykiske problemer enn normalbefolkningen, og det gjør denne boka spesielt aktuell.

Iarovici har lang erfaring som psykiater i amerikansk studenthelsetjeneste, og hun henvender seg her til annet helsepersonell, fortrinnsvis psykiatere, som også jobber med studenter som trenger hjelp.

Anmeldt av K S Grotmol

I første del av boken argumenterer hun for at studentenes psykiske helse i løpet av de siste 20 årene har blitt markant dårligere. Hun beskriver endringer i studentmassen og studentenes levesett og understreker viktigheten av at helsepersonell er klar over disse forholdene. I bokens hoveddel tar forfatteren for seg, kapittel for kapittel, psykiske helseutfordringer som er vanlige blant studenter. Boken er rik på vignetter, som hun tar utgangspunkt i når hun utforsker mulige intervensjoner. Hun refererer dessuten til forskningsfunn og statistikk, samt i noe grad til psykologisk teori for å belyse alternative tilnærmingsmåter. Blant temaene hun dekker, er depresjon og angst, spiseforstyrrelser og rusproblemer, men også andre ikke så ofte berørte emner som perfeksjonisme og søvnproblemer, ensomhet og relasjonelle vansker.

Les hele anmeldelsen her: Aktuelt og velskrevet om studenters psykiske helse (Tidsskrift for Den norske legeforening).