T-14-1374-01-AnmSeksuelle overgrep mot barn har i perioder fått helsevesenets oppmerksomhet, og senest fra midten av 1970-årene.

Anmeldt av A K Myhre

Siden den tid har fenomenet blitt gjenstand for mye forskning, bl.a. med tanke på forekomst, symptomer og funn, rettsmedisinske forhold, potensielle senskader, behandling og seksuelle overgrep som en del av polyviktimisering. Seksuelle overgrep har både helsemessige, barnevernsfaglige og strafferettslige konsekvenser og krever en utpreget tverrfaglig tilnærming. Temaet vekker naturlig nok sterke følelser hos alle involverte, i mediene og hos «folk flest».

Les hele anmeldelsen her: Seksuelle overgrep mot barn i et traumeperspektiv  (Tidsskrift for Den norske legeforening).